Ενεργειακή επιθεώρηση

Ως μέλη του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών αναλαμβάνουμε την ενεργειακή επιθεώρηση του ακινήτου σας και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αποτελεί την "ενεργειακή ταυτότητα" του ακινήτου σας.

Απαιτείται τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια και για υφιστάμενα κτίρια ή τμήματά τους, όταν πρόκειται να γίνει μίσθωση είτε αγοροπωλησία, καθώς και για τις κατοικίες που πρόκειται να ενταχθούν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ενργειακής αναβάθμισης "Εξοικονόμηση κατ' οίκον".