Αδειοδοτήσεις Επιχειρήσεων

Για τη λειτουργία της επιχείρησή σας αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση της έκδοσης Άδειας Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, Γυμναστηρίων, Φροντιστηρίων, Εκπαιδευτηρίων κλπ, καθώς επίσης και την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών.

Παρέχουμε τις απαιτούμενες βεβαιώσεις και μελέτες:
Χορήγηση Βεβαίωσης Χώρου Κύριας Χρήσης, Σύνταξη Διαγράμματος Ροής Επιχείρησης, Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας για έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, Μελέτες Περιβαλλοντικών Όρων.