Άδεια Δόμησης

Το Tεχνικό Γραφείο και το δίκτυο συνεργατών, με μακρά εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, είναι στη διάθεσή σας για την έκδοση Άδειας Δόμησης για την κατασκευή που επιθυμείτε, καλύπτοντας πλήρως όλες τις αναγκαίες διαδικασίες.

Eίτε πρόκειται για το σπίτι που ονειρεύεστε είτε για τον επαγγελματικό σας χώρο είτε για την επένδυσή σας, όλη η διαδικασία αποτελεί για εμάς δημιουργική πρόκληση και όχι γραφειοκρατική διεκπεραίωση.

Aναλαμβάνουμε:

  • Σύνταξη Αρχιτεκτονικής Μελέτης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ιδιοκτήτη, στις σύγχρονες πολεοδομικές απαιτήσεις και με γνώμονα το συνδυασμό άνεσης - λειτουργικότητας - οικονομίας.
  • Φωτορεαλιστικό σχέδιο κτιρίου
  • Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος
  • Εκπόνηση Στατικής Μελέτης, ακολουθώντας τους επίκαιρους ευρωπαϊκους και εθνικούς κανονισμούς.
  • Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης κτιριού σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ.
  • Μελέτη Πυροπροστασίας.
  • Διεκπεραίωση λοιπών εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων (π.χ. Αρχαιολογία, Δασαρχείο)
  • και την παρακολούθηση της διαδικασίας στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (1ο βήμα: Έγκριση Δόμησης, 2ο βήμα: Άδεια Δόμησης)

Περιπτώσεις που απαιτείται έκδοση Άδειας Δόμησης:

- Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
- Κατεδάφιση κατασκευών.
- Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων.
- Κατασκευή πισίνας.
- Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.
- Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης (που δεν ορίζεται με τις παρ. 2 και 3, Αρ. 4, ν.4067/2012)
- Περιτοιχίσεις και περιφράξεις σε εντός σχεδίου περιοχές.
- Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.