Ειδικά Τεχνικά Έργα

Με άξονα την εμπειρία και τη μεθοδικότητα, το Τεχνικό Γραφείο δραστηριοποιείται στη διαχείριση και επίβλεψη Τεχνικών Έργων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ):

Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΜΥΗΣ)Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΜΥΗΣ)

Έργα ΟδοποιίαςΈργα Οδοποιίας