Οικοδομικά έργα

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και διασφάλισης ποιότητας εργασιών, αναλαμβάνουμε την επίβλεψη της κατασκευαστικής πορείας του ακινήτου σας, μετά την έκδοση Άδειας Δόμησης.

Επίσης αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την κατασκευή του ακινήτου σας έχοντας ως βασική αρχή το πιο ποιοτικό αποτέλεσμα με την πιο ορθολογική οικονομική επένδυση.

Η κάθε κατασκευή αποτελεί για μας ξεχωριστή δημιουργική πρόκληση.