ΟδοποιίαΚαβάσιλα Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων

Δημόσιο έργο Οδοποιίας, με αντικείμενο την την αποκατάσταση της βατότητας του κατεστραμμένου οδικού δικτύου στην περιοχή των Ιαματικών Λουτρών των Καβασίλων στην περιφέρεια Κονίτσης Ν. Ιωαννίνων.

Περίοδος εκτέλεσης:
2010