Ξύλινη μονοκατοικίαΣκορπιώνα Θεσπρωτίας

Έκδοση άδειας δόμησης για την ανέγερση ισόγειας ξύλινης κατοικίας επίβλεψη της κατασκευής

Περίοδος εκτέλεσης:
2012