Ισόγεια μονοκατοικίαΚόντσικα Ιωάννινων

Σχεδιασμός και έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση ισόγειας μονοκατοικίας με υπόγειο και επίβλεψη της κατασκευής

Περίοδος εκτέλεσης:
2012-2016