ΑσφαλτόστρωσηΑμάραντος Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων

Δημόσιο έργο Οδοποιίας, με αντικείμενο την ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου στην περιοχή των Ιαματικών Λουτρών Αμάραντου Κόνιτσας.

Περίοδος εκτέλεσης:
2010

Ασφαλόστρωση