ΜΥΗΣ ΣγάραςΣγάρα Ν. Άρτας

Επίβλεψη της κατασκευής του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Σγάρας

Περίοδος εκτέλεσης:
2011-2012

ΜΥΗΣ Σγάρας