ΜΥΗΣ ΓόργιανηςΚρανιά Γρεβενών

Επίβλεψη, συντονισμός και υπεργολαβία της κατασκευής του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Γόργιανης

Περίοδος εκτέλεσης:
2012-2013

ΜΥΗΣ Γόργιανης

ΜΥΗΣ Γόργιανης