Μουσείο ΒρέλληΜπιζάνι Ιωαννίνων

Αντικατάσταση της στέγης του Μουσείου Ελληνικής Ιστορίας - Κέρινων Ομοιωμάτων "Παύλος Βρέλλης"

Περίοδος εκτέλεσης:
2007-2008

Μουσείο Βρέλλη