Το γραφείο

Από το 2005 και με έδρα τα Ιωάννινα, το Τεχνικό Γραφείο, διαθέτοντας το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και μηχανικό εξοπλισμό, παρέχει υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού και δραστηριοποιείται στους τομείς κτιριακών εγκαταστάσεων και ενέργειας, τόσο σε επίπεδο μελέτης και κατασκευής ιδιωτικών έργων, όσο και κατασκευής δημόσιων έργων. Θεμελιώδεις αρχές για τους Μηχανικούς που το στελεχώνουν, αποτελούν η διαρκής επιστημονική ενημέρωση και η επαγγελματική ακεραιότητα. Στόχος είναι η θεμελίωση εποικοδομητικής συνεργασίας με τον πελάτη και η παραγωγή του βέλτιστου αποτελέσματος σε κάθε έργο, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ο Φοίβος Γκόγκος είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, μέλος Τ.Ε.Ε., απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Είναι Εργολήπτης Δημοσίων Έργων, Εκτιμητής Ακινήτων και Ενεργειακός Επιθεωρητής. Επίσης, είναι μέλος της Μ.Ε. Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, του Τ.Ε.Ε. Ηπείρου.

Αντικείμενο εργασίας αποτέλεσε η μελέτη και κατασκευή μονοκατοικιών και πολυκατοικιών με φέροντα οργανισμό από όλα τα γνωστά υλικά (σκυρόδεμα-μέταλλο-ξύλο-πέτρα), η μελέτη και κατασκευή δημόσιων έργων -κυρίως οδοποιίας-, τοπογραφήσεις, άδειες λειτουργίας, εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, με στροφή, όμως, τα τελευταία χρόνια στην επίβλεψη και κατασκευή έργων ΑΠΕ και συγκεκριμένα Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών.

 


Συνεργάτες:

Λούπας Γεώργιος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc Δ.Π.Θ.
Ενεργειακός Επιθεωρητής

Κωτσίνας Νικόλαος
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Παν. Πάτρας